SŁUŻEBNOŚĆ PRZESYŁU

Na mojej działce stoi słup energetyczny, co teraz?

Przepisy o służebności przesyłu wprowadzone w 2008 roku stały się narzędziem umożliwiającym właścicielom nieruchomości, przez które przechodzą linie przesyłowe, dochodzenie odszkodowań w postaci wynagrodzenia za bezumowne korzystanie z nieruchomości za ostatnie 10 lat.


Służebność przesyłu - słupy i linie energetyczne.

Za słupy oraz linie energetyczne, ciepłownicze, telekomunikacyjne , gazowe (PGNiG), które przechodzą przez Twoją nieruchomość a nie należą do Ciebie, z których korzysta Przedsiębiorstwo Przesyłowe (takie jak: Energa, Enea, PGE, Tauron, RWE, Enion), należą Ci się pieniądze.


Istniejące linie przesyłowe (naziemne i podziemne)

Jeżeli przez Twoja nieruchomość przechodzą linie energetyczne, gazowe, ciepłownicze telekomunikacyjne z których korzysta Przedsiębiorstwo przesyłowe, należy Ci się z tego tytułu odszkodowanie/wynagrodzenie.

  • Prowadzimy w Twoim imieniu całą procedurę negocjacyjną i sądową w celu uzyskania wynagrodzenia za służebność przesyłu (zasądzone lub ugodowe),
  • Wykonujemy stosowne operaty szacunkowe wartości nieruchomości,
  • Finansujemy obsługę prawną podczas całego procesu negocjacji i pozwu,
  • Nasze wynagrodzenie ustalamy procentowo od uzyskanego wynagrodzenia za służebność przesyłu. Uprawnienie do otrzymania wynagrodzenia uzyskujemy dopiero w momencie finalizacji działań w postaci podpisanej umowy z zakładem przesyłowym o ustaleniu wynagrodzenia lub umowy ugody w temacie wysokości wynagrodzenia za służebność przesyłu.

Planowana budowa linii przesyłowych

Jeżeli przez Twoją nieruchomość planowana jest budowa linii przesyłowych a przedsiębiorstwo przesyłowe wystąpiło do Ciebie o wyrażenie zgody na taką budowę pamiętaj, że przysługuje Tobie prawo do otrzymania wynagrodzenia za służebność przesyłu w przyszłości. Z taką sprawa także zgłoś się do nas:

  • Nasz dział prawny przeprowadzi w Twoim imieniu cały proces negocjacyjny aby był zgodny z obowiązującymi regulacjami prawnymi a wynagrodzenie za służebność przesyłu relatywnie wysokie.


Optimum Sp. z.o o.
ul. Adama Mickiewicza 29,
40-085 Katowice

Biuro Handlowe
ul. J. Gałeczki 61
41-500 Chorzów

NIP: 609-007-30-39
Spółka wpisana do rejestru Sądu Rejonowego w Kielcach,
X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS:0000608115